Ave Maria

TTBB + Bar solo / 2′ / Llatí

Obra per a cor masculí a cappella amb divisi esporàdics a totes les veus i un solo breu de baríton.

Composta l’agost de 1993, Ave Maria és, a dia d’avui, l’única obra de Josep Vila per a cor masculí.

Edició en preparació a Ficta around music        www.ficta.cat