M’empaiten, això sí

SATB / 1’30” / Català

Obra per a cor a cappella sense divisi.

Sobre un poema de David Jou, l’obra va ser composta l’agost de 1987.

Publicada per La mà de Guido
www.lamadeguido.com