El Mirador (Versions per a cor i orquestra)

SATB + orquestra / 20′ / Català

Fantasia coral basada en melodies populars i tradicionals de Catalunya, València i les Illes Balears. Té divisi esporàdics a totes les veus i no conté parts solistes.

Pel que fa a la part instrumental n’existeixen tres versions: la original per a orquestra simfònica, una segona per a orquestra de cambra i una tercera per a piano.

Composta entre els anys 2002 i 2003 per encàrrec del Moviment Coral Català, es va estrenar al Barcelona Teatre Musical en el concert inaugural del Festival Europa Cantat 2003 sota la batuta del compositor.

Edició en preparació a Ficta around music        www.ficta.cat