Veni Creator Spiritus

Orquestra / SATB / 4 solistes / 42′ / Llatí, català castellà, anglès, francès, alemany i italià.

Cantata basada en textos de Rabanus Maurus, Ramon Llull, San Juan de la Cruz, Walt Whitman, Christine de Pisan, Friedrich Hölderlin i Dante Alighieri.

Composta entre maig de 2015 i febrer de 2016, es va estrenar el 8 de maig de 2016 al Palau de la Música Catalana en el concert d´obertura dels actes del CXXV aniversari de l´Orfeó Català.

Edició en preparació a Ficta around music        www.ficta.cat